ERP Việt Nam là gì?

Cộng đồng chuyên gia về hệ thống quản lý doanh nghiệp

Chúng tôi là những người đam mê về các phần mềm và hệ thống quản lý, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp từ CRM, Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất, Vận hành và thiết kế Website, Thương mại điện tử...

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cộng đồng chuyên gia về hệ thống quản lý phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đến các doanh nghiệp lớn và tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam.

Đội ngũ của chúng tôi